• bannerSitePDKVS1

  • PDKVS 6
  • PDKVS 7
  • PDKVS 8
  • bannerSitePDKVS3
  • bannerSitePDKVS5
  • PDKVS 9
  • PDKVS 11

CMV trainingen najaar 2021

Na een jaar weinig tot geen sport zijn we nu eindelijk weer aan het ballen. Door de stilstand heeft onze huidige jeugd een achterstand opgelopen in hun ontwikkeling in het volleybal. Een achterstand welke in te halen is door extra te trainen. De Prima Donna Kaas volleybalschool biedt deze mogelijkheid. De trainingen voor de A, B en C jeugd zijn al gestart. (instromen is nog mogelijk), voor de CMV niveau 5 en 6 starten de trainingen op 31 oktober.
We bieden de CMV jeugd de mogelijkheid om extra uren te maken. Technische trainingen met veel individuele aandacht. 6 zondagen 2 uur trainen met na deze 6 weken aansluitend de mogelijkheid om in januari in te stromen bij de trainingen van de C jeugd van de Prima Donna Kaas Volleybalschool.
 
*** C O M P E T I T I E  S P E L E N   B I J   J E   E I G E N   C L U B   E N   E X T R A   T R A I N E N   O P   D E   V O L L E Y B A L S C H O O L  ***
1e training is selectiemoment 31 oktober
We houden voor de CMV training een selectie training, maar voor de CMV jeugd is de selectienorm niet héél streng. Het is op deze leeftijd belangrijk dat het talent vooral graag wilt volleyballen. Mocht blijken dat een deelnemer echt nog niet mee kan komen, dan zullen de trainers dit met de ouders bespreken. 

Opgeven trainingen
Voorwaarde om deel te nemen aan de CMV trainingen is de volleyballer CMV volleybal niveau 6 of 5 speelt en het leuk vindt om op zondag 2 uur extra te trainen. Aanmelden kan via het online inschrijfformulier

De trainingen
De zes trainingen worden geleid door de ervaren jeugdtrainer Henk Rempe. De trainingen vinden plaats in de Klaas Bouthal te Laren. 
Mogelijk dat we ook een toernooi in de kerstperiode mee gaan spelen.

De kosten

De totale kosten voor 6 trainingen van 2 uur bedragen €90

Trainingsdagen 

10.30 tot 12.30 uur  31 oktober 2021 tevens selectiemoment
14.00 tot 16.00 uur  7 november 2021
10.30 tot 12.30 uur  14 november 2021
14.00 tot 16.00 uur  28 november 2021
10.30 tot 12.30 uur  12 december 2021 
10.30 tot 12.30 uur  9 januari 2022

A, B en C jeugd
De trainingen voor de A, B en C jeugd zijn al gestart, instromen is nog mogelijk. Neem hiervoor contact op met Mats of Frits Bleeker

Contact : Prima Donna Kaas Volleybalschool Postbus 8015 1201 HA Hilversum primadonnakaasvolleybalschool@gmail.com